Ondersteunende dienst voor de patiŽnt
Primazorg
Thuisprikservice
Griepvaccinatie
Pilservice
Diabeteszorg
Stomazorg
Leverings-
voorwaarden


Griepvaccinatie voor bedrijven
Primazorg biedt particulieren en bedrijven een makkelijke en betaalbare wijze aan om een griepvaccinatie te ontvangen.

Wij streven ernaar een optimale service te verlenen. Er kunnen griepvaccinaties gegeven worden binnen uw eigen bedrijf op een tijdstip dat voor het bedrijf het beste uitkomt. Wij komen naar bedrijven in heel Nederland. Zo kan de meest geschikte tijd en plaats door u worden uitgekozen.


Achtergrond
Elke winter wordt 5 tot 20 % van de Nederlands bevolking getroffen door griep. Griep wordt veroorzaakt door het zogenaamde influenzavirus, met verschijnselen van koorts, neusverkoudheid, hoesten, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Het virus is erg besmettelijk en na besmetting moet men vaak minimaal 1 week bedrust houden.

Er valt wat voor te zeggen om gezonde medewerkers van een bedrijf te vaccineren. Het griepvaccin biedt namelijk circa 80% bescherming tegen het ziek worden door influenza. Dit betekent weer minder verzuim door ziekte en tijdens een griepepidemie is niet een groot deel van het personeel uit de roulatie. In ziekenhuizen en verpleeghuizen is vaccineren van de medewerkers tevens zinvol om verspreiding van de infectie (onder chronisch zieken, oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand) te verminderen.

Vaccinatie kan zeker financiŽle voordelen hebben voor de werkgever als de kosten van vaccinatie lager zijn dan de kosten die gemaakt worden als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte. Bij een onderzoek in 1999 bij een grote bank in Nederland werd berekend dat de bank Ä 1700- 3500,- per 100 gevaccineerden, zou besparen. Dit lijkt misschien niet zo heel veel, maar hierbij is nog geen rekening gehouden met de kosten van de vervanging van het zieke personeelslid.

Een griepvaccinatie binnen uw bedrijf kunnen wij u al aanbieden voor Ä24,95 per werknemer en bij meer dan 50 vaccinaties passen we staffelkorting toe.