Ondersteunende dienst voor de patiŽnt
Primazorg
Thuisprikservice
Griepvaccinatie
Pilservice
Diabeteszorg
Stomazorg
Leverings-
voorwaarden


Primazorg thuisprikservice
Deze service legt zich toe op het toedienen van bijzondere injecties bij patiŽnten in de thuissituatie. Veelal gaat het hier om een ernstig, zieke patiŽntengroep.
Hiertoe is een aantal ervaren BIG geregistreerde verpleegkundigen in dienst, die onder supervisie van een arts hun werkzaamheden verrichten. Naast het feit dat deze verpleegkundigen veel ervaring hebben met het toedienen van de injecties, kunnen zij ook veel van de vragen die patiŽnten hebben, beantwoorden. Zij hebben namelijk een gespecialiseerde opleiding genoten.
Het werkgebied van de Primazorg thuisprikservice is geheel Nederland. PatiŽnten worden zoveel mogelijk aan dezelfde verpleegkundige gekoppeld, waardoor een prettige relatie kan worden opgebouwd. Bijzonderheden worden altijd teruggekoppeld met de voorschrijvend arts, evenals het verloop van het toedienen van de injectie. Het wordt door alle patiŽnten als zeer prettig ervaren dat de injectie thuis kan worden toegediend en dat dit gebeurt door hierin ervaren verpleegkundigen.

De Primazorg thuisprikservice wordt tevens ingezet bij het toedienen van griepvaccinaties, met name bij bedrijven door het gehele land.
Zie hiervoor verder de button griepvaccinatie.